Thai smartlife Co.,Ltd.
Select language

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี อบรมและศึกษาดูงาน บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด
10 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตลาดและการพัฒนาคุณภาพสินค้า ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจข้าวกลุ่มภาคจังหวัดเหนือตอนล่าง2 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการการค้าข้าว กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

 

แบ่งปัน

แนะนำผลิตภัณฑ์ "แทนรักษ์"
ชุดของขวัญกลาง “ แทนรักษ์ ”
Gift Box (ชุดของขวัญ)
(ข้าวงอกหอมมะลิอินทรีย์ ขนาด 900 กรัม (Refill), ข้าวงอกสามพลังหอมมะลิอินทรีย์ ขนาด 900 กรัม (Refill), ถุงกระดาษแทนรักษ์ ขนาด (17x 22x 30 cm.)
Footer
บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด 322 หมู่ 9 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง
จังหวัด ยโสธร 35000 Tel : 045-722066 Fax : 045-711489
หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ | ความเป็นมาและวิสัยทัศน์ | ถาม-ตอบ | Contact Us | Mail Login