Thai smartlife Co.,Ltd.
Select language


หัวข้อเรื่อง
ข้อความ
ชื่อผู้ติดต่อ
E-mail
**กรอกรหัสให้ตรงกับภาพ
 
สำนักงานตั้งอยู่ที่
3/124 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 46/1(ซอยปราโมทย์)
ถนนศรีนคริทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel 02-1383719
โรงงาน บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ จำกัด
322 หมู่ 9 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
Tel 045-722066
Fax 045-711489
สาขาพาราไดซ์
ชั้น G โซน อาหาร (ตรงข้ามร้านเลม่อนฟาร์ม)
รายละเอียดติดต่อ
ฝ่ายขาย : 089-8442343 / 081-1204399 / 081-12043300
ฝ่ายบุคคล : 081-1205155 Email : thaismartlife@hotmail.com
Email : Foodgroup@thanlux.com

เนื่องจาก บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด กำลังขยายสาขาไปยังภูิมิภาคต่างๆ จึงต้องการบุคคลที่มีคุณภาพ มีทัศนคติบวก บุคลิคดีกระตือรือร้น รักในงาน เข้าร่วมในทิีมงานจำนวนมาก

ตำแหน่งที่รับสมัคร ประจำสาขาโซโห กรุงเทพมหานคร
   - ผู้จัดการสาขา 1 ตำแหน่ง  ดูแลร้าน วางแผนการทำงานภายในร้าน จบ ม.3-ป.ตรี  เงินเดือน 20,000 บาท
   - ผู่ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่ง ช่วย ผจก.ดูแลร้าน รับผิดชอบงานตามคำสั่ง ผจก. จบ ม.3-ป.ตรี 
เงินเดือน 11,000 บาท

ตำแหน่งที่รับสมัคร ประจำสำนักงานกรุงเทพมหนคร                                                  
                                                                            
   -พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จบ ปวช.-ป.ตรี
เงินเดือน 15,000+com ค่าน้ำมันในการเดินทาง  3.5 บาท/km. (มีรถยนต์ส่วนตัว และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน)
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง  จัดทำเอกสารภายในสำนักงาน ทั้งหนังสือภายในและภายนอก จบ ปวช.-ป.ตรี
เงินเดือน 9,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัวระบุตำแหน่ง  ส่งมายัง :บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด 3/124 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 46/1(ซอยปราโมทย์)ถนนศรีนคริทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  โทร. 02-1383719
085-9029944 Footer
บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด 322 หมู่ 9 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง
จังหวัด ยโสธร 35000 Tel : 045-722066 Fax : 045-711489
หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ | ความเป็นมาและวิสัยทัศน์ | ถาม-ตอบ | Contact Us | Mail Login